சமை யல் எரிவாயு விலை

img

ஏறினாலும் ஏறும், இறங்கினாலும் ஏறுமா?

இந்தியாவில் பெட்ரோல்-டீசல் மற்றும் சமை யல் எரிவாயு விலை உயர்த்தப்படும் போதெல் லாம் அதற்கு சொல்லப்பட்ட காரணம் சர்வதேசச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்கிறது.

;