ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 9, 2020

கடன்பத்திரங்கள்

img

வெளிநாடுகளில் கடன்பத்திரங்கள் விற்பனை? மோடி அரசின் முடிவால் பாதகமே ஏற்படும்...

ந்தியாவில் விற்கப்படும் கடன் பத்திரங்களை வாங்க வைப்பது குறித்துதிட்டமிடலாம். அதற்காக கடன் பத்திரங்களை அந்நிய செலாவணி மதிப்பில் வெளிநாடுகளில் விற்பனை செய்வது சரியான முடிவல்ல. ...

;