எவ்வளவு

img

எவ்வளவு மோசடிகளைத் தான் பாஜக செய்யும்? மோடி 85 லட்சம் சவுகிதார்களை சந்தித்ததும் பொய்தானாம்...

நாட்டுக்கு நாங்கள்தான் காவலாளி என்று கூறி, பிரதமர் மோடியில் இருந்து அவரது கட்சியினர்அனைவரும், பெயருக்கு முன்னதாக ‘சவுக்கிதார்’ (காவலாளி) என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

;