பேஸ்புக் உலா

img

காஷ்மீர் பயணத்திற்கு 'ஏற்பாடு' செய்தவர் இவர்தானாம்!

ம்....

ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் காஷ்மீர் பயணத்திற்கு 'ஏற்பாடு' செய்தவர் இவர்தானாம்!
இவர் தன்னைப்பற்றி கூறியிருப்பது

"நான் ஒரு சர்வதேச வியாபார தரகர் (international Buissiness broker)"

-Kanagaraj Karuppaiah

;