வேளாண் நிலம்

img

வேளாண் நிலம் : மீன் வளர்ப்பு

இருப்புச் செய்யும் மீன்களுக்கு இதுவே ஒரு இயற்கைஉரமாக மாறுகிறது. கரியமில வாயு, தண்ணீர் மற்றும் சூரிய ஒளி எனஇவையனைத்தும் இருந்தாலும் மிதவை தாவர நுண்ணுயிர்களுக்கு கனிமச்சத்துக்கள் அவசியமாகிறது...

img

வேளாண் நிலம் : RNR-15048 சுகர் ப்ரீ நெல் ரகம்

மண்ணில் ஓரளவு சத்துக்கள் குறைவாக இருந்தாலும் அதைத் தாங்கி மகசூல் அளிக்கிறது. பூச்சி தாக்குதல் என்று பார்த்தால் சாதாரண சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி மற்றும் குருத்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும்....

img

வேளாண் நிலம் : சோற்று கற்றாழை சாகுபடி

.தாய்ச்செடியிலிருந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத வயதுடைய பக்கக் கன்றுகளைப் பிரித்து பயன்படுத்தவேண்டும். ஒரே அளவிலான பக்கக் கன்றுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியம்...

img

வேளாண் நிலம் - ‘மூடாக்கு’ நீர் மேலாண்மை

ஒவ்வொரு வருடமும் வெயில் காலத்தில் வீட்டுத் தோட்டத்திற்கு நீர் பாசனம் செய்வதற்கே தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

;