செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 4, 2020

டாஸ்மாக் சுமைப்பணி

img

டாஸ்மாக் சுமைப்பணி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

கூலி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை விலிறுத்தி டாஸ்மாக் சுமைப்பணி தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தப்பபோராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

;