ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 9, 2020

பிளஸ்

img

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (பிளஸ் 1) தேர்வு

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (பிளஸ் 1) தேர்வு முடிவுகள் புதனன்று வெளியானது. இம்முடிவுகளை குறுஞ்செய்திகளாக தேர்வுத்துறை வெளியிட்டது. இதனை செல்போனின் ஆர்வமுடன் பார்வையிடும் திருப்பூர் ஜெய்வாபாய் மாநகராட்சி பள்ளி மாணவிகள்.

;