womens rights

img

ராணுவத்தில் பணிபுரியும் பெண் அதிகாரிகளுக்கும் உரிமைகளை உயர்த்திப்பிடித்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு - அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வரவேற்பு

ராணுவத்தில் பணிபுரியும் பெண் அதிகாரிகளுக்கும் ஆண்களுக்கு நிகராக உரிமைகளை உயர்த்திப்பிடித்து, உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருப்பதற்கு அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் வரவேற்பு அளித்துள்ளது. 

;