பொற்றாமரை குளம்

img

பொற்றாமரை குளத்தருகே வெளிச்சம் ஒரே மாதிரி இருப்பது ஏன்?

இன்று வெளியான (ஜூன் 23) வாரமலர் இதழில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் குறித்து கட்டுரை ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது. அதைப் படித்தால் தலை சுற்றுகிறது.

;