காஷ்மீர் குழந்தை

img

காஷ்மீர் குழந்தைகள் நம் குழந்தைகள் இல்லையா? - ஆர்.வைகை, அன்னா மாத்யூ, எஸ்.தேவிகா

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில், சோபியான் மாவட்டத்தில், குழந்தைகள் மற்றும் மக்களின் மன  நலன் குறித்து, இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் மருத்துவரீதியாக ஓர் ஆய்வினை சமுதாய மன நல இதழ் (Community Mental Health Journal) ஒன்று மேற்கொண்டது.

;