ஆசிரியருக்கு

img

ஆசிரியருக்கு ஒரு நீதி, நீதிபதிக்கு ஒரு நீதியா? ஆசிரியர் மன்ற பொதுச்செயலாளர் ஆவேசம்

ஆசிரியர்களின் தகுதி நீக்கத்தை எதிர்த்து வழக்கு தொடரப்படும் என தமிழக தொடக்கபள்ளி ஆசிரியர் மன்றத்தின் பொதுசெயலாளர் மீனாட்சிசுந்தரம் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்தார்.

;