Browsing: விஞ்ஞானம்

தலையங்கம்
0

தேவையே கண்டுபிடிப்புகளின் தாய் என்பது அறிவியல் மொழி. பருவநிலைமாற்றம், எரிசக்திப் பிரச்சனை ஆகியவற்றுக்கு மாணவர்கள் தீர்வு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று…