Browsing: பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா

தலையங்கம்
0

தேவையே கண்டுபிடிப்புகளின் தாய் என்பது அறிவியல் மொழி. பருவநிலைமாற்றம், எரிசக்திப் பிரச்சனை ஆகியவற்றுக்கு மாணவர்கள் தீர்வு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று…