Browsing: அதிராம்பட்டினம் கடல் பகுதியில் வெள்ளி மீன்கள் வரத்து அதிகரிப்பு : கேரளாவிற்கு அதிகளவில் ஏற்றுமதி…!

தஞ்சாவூர்
0

தஞ்சாவூர்; தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினம் கடல் பகுதியில் வெள்ளி மீன்கள் வரத்து அதிகரித்துள்ளன. இந்த மீன்கள் கேரளாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.…