சனி, செப்டம்பர் 19, 2020

S Venkateashan MP

img

பெருந்தொற்று காலத்துப் பெருங்கொடுமை...

சுருக்கமாகச் சொன்னால் ஆயுஷ் என்று அழைக்கப்படும் இந்திய மருத்துவங்களுக்கான மசோதாவாக இது இல்லாமல் ஆயுர்வேதத்துக்கான மசோதாவாகவே இருக்கிறது....

;