கோளாறுகளான

img

கோளாறுகளான வாக்குப்பதிவு

கிருஷ்ணகிரி - ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட் பட்ட 8 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கோளாரு காரணமாக இரவு 8.30 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது

;