புதன், செப்டம்பர் 23, 2020

மாநிலங்கள்

img

திரிபுரா மாநிலம் அகர்தலாவில் நடந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு துவக்க விழா

திரிபுரா மாநிலம் அகர்தலாவில் நடந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு துவக்க விழாவில் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் பிரகாஷ்காரத் பேசினார்.  (செய்தி-3)

;