சனி, செப்டம்பர் 26, 2020

பொருளாதாரம்

img

துறைவாரி நிதி ஒதுக்கீடு விவரம்

துறை                                            தொகை கோடிகளில்

தமிழ்வளர்ச்சிதுறை                          31.93
தொல்லியல்துறை                              74.08
காவல்துறை                                          8876.57
தீயணைப்புத்துறை                          405.68
சிறைத்துறை                                        392.74
நெடுஞ்சாலைத்துறை                    15, 850.54
வேளாண்துறை                                    11,894.48
மீன்வளத்துறை                                    1229.50
நீர்ப்பாசனத்துறை                              6,991.89
உள்ளாட்சி                                               12061.25
ஊரகவளர்ச்சித்துறை                      23, 161.54
போக்குவரத்து துறை                          2,716.26
மின்துறை                                              20,115.58
பள்ளிக்கல்வி                                            34,181.73
உயர்கல்வி                                                 5,052.84
குடும்ப நலத்துறை                              15,863.37
சிறுகுறு தொழில்துறை                       607.62
கைத்தறி, ஜவுளித்துறை                   1224.25
தகவல்தொழில்நுட்பத்துறை           153.97
அறநிலையத்துறை                               281.17
சமூகநலத்துறை                                     5,935.13
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர்      4,109.53
பிசி, எம்பிசி துறை                                 1034.02

 

;