ஆணவ படுகொலையில் கணவனை இழந்த உடுமலை கவுசல்யா மறுமணம் கோவையில் நடைபெற்றது.

இணையர் கவுசல்யா- சக்தி 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.