அதை களத்தில் மக்களுக்கு விநியோகமும் செய்துள்ளனர்….

பாராட்டுக்கள் தோழர்களே…

இது இரக்கதினால் அல்ல…
சமூக கடமை…… தொடர்வோம்…

Kannan Soundararajan

Leave A Reply

%d bloggers like this: