மதுரை,
கஜா புயல் காரணமாக ராமேஸ்வரம் பகுதியில் (நவம்பர் 15-ஆம் தேதி) ரயில் போக்குவரத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப் பட்டுள்ளன. சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப் பட்டுள்ளன.

இதுதொடர்பாக தென்னக ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப் பட்டிருப்பதாவது : திருச்சிராப்பள்ளி- ராமேஸ்வரம் திருச்சிராப்பள்ளி பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 56829/56830) முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மதுரை-ராமேஸ்வரம்-மதுரை பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 56723/56724/56721/56722/56725/56726) முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய (வண்டி எண் 22662) ராமேஸ்வரம் – சென்னை எழும்பூர் சேது எக்ஸ்பிரஸ் ராமேஸ் வரம்-மானாமதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு மானாமதுரையிலிருந்து இருந்து இயக்கப்படும் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய (வண்டி எண் 16852) ராமேஸ்வரம்-சென்னை எழும்பூர் சேது எக்ஸ்பிரஸ் ராமேஸ்வரம்-மானாமதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு மானாமதுரையிலிருந்து இருந்து இயக்கப்படும்.

ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய (வண்டி எண் 16780) ராமேஸ்வரம்-திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் ராமேஸ்வரம்-மதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு மதுரையிலிருந்து இயக்கப்படும். ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய (வண்டி எண் 22621) ராமேஸ்வரம் – கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ராமேஸ்வரம்-மானா மதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு மானாமதுரையிலிருந்து இயக்கப்படும்.

ஓகா- ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 16734) ராமேஸ்வரம் -மதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப்பட்டு மதுரை வரை இயக்கப்படும். ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய (வண்டி எண் 16733) ராமேஸ்வரம் – ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் ராமேஸ்வரம் -மதுரை ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரத்து செய்யப் பட்டு மதுரையிலிருந்து இயக்கப்படும்.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.