எட்டப்பனை கொண்டாடலாமா சார்!

ஆமா!
விடுதலைப் போராட்டத்தில்
உயிரை விலையாய் கொடுத்த தோழன்பகத்சிங்கை கொண்டாடினால் கல்லூரி மாணவியை இடை நீக்கம் செய்வதே சரி.

Kanagaraj Karuppaiah

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.