கைது செய்யப்பட வேண்டிய எச் ராஜாவை சந்தித்த
கவர்னர் தந்த புகாரின் பேரில் “நக்கீரன்” கோபால் கைது!
சட்டம்ஒழுங்கு படும்பாடு தறி படுமோ, தாளம் படுமோ!

Ramalingam Kathiresan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.