பெரியாறு – 125.90 அடி, நீர்வரத்து 335 கனஅடி, திறப்பு 1200 கனஅடி.
வைகை – 58.50 அடி, நீர்வரத்து 757 கன அடி, திறப்பு 1590 கன அடி.
சோத்துப்பாறை – 115.12 அடி, நீர்வரத்து இல்லை, திறப்பு 3 கனஅடி.
மஞ்சளாறு அணை – 41.55 அடி நீர்வரத்து இல்லை, திறப்பு இல்லை.
சண்முகா நதி அணை – 41.70 அடி, நீர்வரத்து இல்லை. திறப்பு இல்லை.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.