கிரிமினல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடணும்.

அப்புறம் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைனு அரசிடம் போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்கணும்.

பிறகு போலீஸ் பாதுகாப்போடே கிரிமினல் வேலை காட்டணும்.
தப்பி தவறி வழக்குப் வந்தா பாதுகாப்பு போலீஸ் நீங்க பதுங்குற இடத்துக்கும் வரும்.

தேடுற போலீஸ் தேடிக்கிட்டே இருக்கணும்.

-Kanagaraj Karuppaiah

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.