தீக்கதிர்

ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வில் தமிழ் புறக்கணிப்பு

“ஐஐடி போன்ற உயர்கல்வி நிலையங்களுக்கான நுழைவுத்தேர்வை இதுவரை ஆங்கிலம் அல்லது இந்தியில் எழுதலாம் என்றிருந்தது. இப்போது குஜராத்தியிலும் எழுதலாம் என்று முடிவாகியிருக்கிறது. தமிழிலும் எழுத வகை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசு கேட்டுள்ளது”: அமைச்சர் செங்கோட்டையன். (இந்து தமிழ்)கொடுமையைப் பாருங்கள் இந்திக்காரர்கள் மட்டும் தங்கள் தாய்மொழியில் எழுதலாமாம்! இப்போது குஜராத்திகளும் தங்கள் தாய்மொழியில் எழுதலாமாம்! தமிழன்தான் ஏமாளி. ஆனால் அவன் மொழிதான் உலகில் மூத்தமொழி எனும் பிரதமரின் வாய்பறைக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்லை.

Ramalingam Kathiresan