தில்லி நாடாளுமன்ற வீதியில் புதன்கிழமை எங்கெங்கு நோக்கினும் செம்மயமாக காட்சி அளித்தது. மோடி அரசுக்கு முடிவுரை எழுதும் பேரியக்கங்களின் துவக்கமாக தில்லி பேரணி கட்டியம் கூறியது. பிரகாஷ் காரத், பிருந்தா காரத், சுபாஷினி அலி உள்ளிட்ட சிபிஎம் அகில இந்திய தலைவர்களும் தோழர்களோடு தோழர்களாய் பேரணியில் பங்கேற்ற காட்சிகளில் சில…

                                                                       செந்நிறத்தில் மாறிய சாலை

                                                                             வெற்றி முழக்கம்

                                                பெண் தோழர்களின் பேரணி பயணம் 

                            சீத்தாராம் யெச்சூரின் சாதாரண கை அசைவால் உற்சாகமடையும் தோழர்கள்

 

                                  பிரகாஷ் காரத், பிருந்தா காரத், சுபாஷினி அலி

 

                                                                இணைந்த கரங்கள்

                                                     வெற்றி நடை

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.