மாஸ்கோ:
ரஷ்யாவின் ஆயுத உற்பத்தி நிறுவனமான கலாஷ்னிகோவ் பழங்கால கார்களை ஒத்த வடி
வமைப்பை கொண்ட  புதிய மின்சார காரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஏ.கே. 47 என்னும் உலகம் முழுவதும் பரவலாக அறியப்படும் துப்பாக்கியை உருவாக்கிய நிறுவனம் இந்த கலாஷ்னிகோவ்தான். 1970களில் கார் சந்தைகளில் காணப்பட்ட கார்களின் வடிவமைப்பை
ஒத்து காணப்படும் சிவி-1 என்னும் இந்த மின்சார கார்கள் உலகின் முன்னணி மின்சார கார் தயாரிப்பாளரான டெஸ்லாவுக்கு கடும் போட்டியளிக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.