இந்திய மாணவர் சங்க வெள்ளி விழா மாநாடு கோவையில் சனிக்கிழமையன்று துவங்கியது. ஜோதிகளும், கொடியும் பெறப்பட்டன… தியாகிகளின் படங்களுக்கு மாலை அணிவித்து வீர அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது… பின்னர் பிரதிநிதிகள் மாநாடு துவங்கியது…                                                                        கும்பகோணம் ஜோதி

                                                                          சோமு-செம்பு ஜோதி

                                                                            அனிதா ஜோதி

                                                                              வெண்மணி ஜோதி

 

                                                                  கொடி பெறுதல்

                                                                ஸ்னோலின் ஜோதி

Leave A Reply

%d bloggers like this: