தனது 70 ஆண்டு கால நெருங்கிய நண்பரின் இறுதி நிகழ்ச்சியில், தனது உடல் நிலையால் கலந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் வீட்டில் இருந்து தனது நண்பரின் இறுதி நிகழ்ச்சியை,மிக உணர்ச்சி வசமான நிலையில் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அப்பா..

தோழர். நரசிம்மன் சங்கரய்யா பதிவில் இருந்து….

Leave A Reply

%d bloggers like this: