“ஐ ஜி பொன்மாணிக்கவேலின் விசாரணை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் சென்றதால் வழக்குகளை சிபிஜக்கு மாற்றியிருக்கிறோம்” என்று நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞர் கூறியிருக்கிறார்! (தி இந்து) வித்தியாசமான கோணம் என்றால்  ஒரு தேசியக்கட்சி தலைவரை நோக்கி சென்றதோ, அவர் தந்த நெருக்கடிதான் இந்த மாற்றலுக்கு காரணமோ? வித்தியாசமான கோணமாயிருந்தால் என்ன? சாமிசிலைகள் திருட்டு வழக்குகளில் உண்மைக் குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதுதானே முக்கியம்.

– Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply

%d bloggers like this: