சபரிமலை மற்றொரு அயோத்தியாக மாறும்” என்று உச்சநீதிமன்றத்திலேயே ஷேத்திர சம்ரக்க்ஷணாவின் வக்கீல் கைலாசநாதபிள்ளை  மிரட்டியிருக்கிறார். சங் பரிவாரிகள் பக்கா மனுவாதிகள், இந்து பெண்களின் எதிரிகள் என்பது மீண்டும் நிரூபணமாகிறது. அங்கு
பெண்களை அனுமதிக்க கூடாது என்று எச் ராஜா கூறியிருப்பதிலிருந்தும் அவர்களை புரிந்து கொள்ளலாம்.

-Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply

%d bloggers like this: