இன்றைக்கும்
அடுத்த தேர்தலுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மதவாத
அசம்பாவிதம் ஏதேனும் நிகழ்ந்தால் அதற்கு காங்கிரஸ்தான் பொறுப்பு என்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன். ஏதோ அப்படி ஒன்று நடப்பதற்கான திட்டம் தயார் என்று புரிகிறது.

Vijayasankar Ramachandran

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.