புதுதில்லி:
சிவில் சர்வீஸ் முதல் நிலை தேர்வு முடிவுகளை மத்திய பணி
யாளர் (யு.பி.எஸ்.சி) தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் ஐ.ஏ.எஸ்,ஐ.பி.எஸ் உள்ளிட்ட குடிமைப்பணிகளுக்காக முதல்நிலை தேர்வு ஜூன் 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வின் முடிவுகளை யு.பி.எஸ்.சி வெளியிட்டுள்ளது. சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு முடிவுகள் http://www.upsc.gov.in, http://www.
upsconline.nic.in என்ற இணையதளங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.