மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினராக பணியாற்றியவரும், மார்க்சிய தத்துவத்தை எளிமையாக கொண்டு சென்ற ஆசானுமாகிய தோழர் பி.ராமச்சந்திரன் நினைவுநாள் .கருத்தியல் தளத்திலும், களத்திலும் களைப்பின்றி களமாடிய தலைவரை நெஞ்சில் நிறுத்துவோம். அவர் வழி தொடர உறுதியேற்போம்.

Leave A Reply

%d bloggers like this: