தீக்கதிர்

நோய்களின் பட்டியலில் வீடியோ கேம்கள் – உலக சுகாதார அமைப்பு

லண்டன்: நோய்களின் பட்டியலில் வீடியோ கேம் ஒரு மனநல சீர்கேடாக உலக சுகாதார அமைப்பு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு தோறும் உலக சுகாதார அமைப்பு பற்றிய சர்வதேச நோய்கள் வகைப்பாட்டின் பற்றிய பட்டியலை வெளியிட்டது. 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேம்படுத்தப்பட்ட பட்டியலை அந்த அமைப்பு வெளியிட்டது. 55,000 காயங்கள், நோய்கள் மற்றும் மரணங்கள் ஆகியவை அதில் இடப்பெற்றன. இதில் புதிதாக கேமிங் கோளாறு ஒரு மனநல சீர்கேடாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 12 மணி நேரம் கேமிங் செலவழிக்கும் ஒரு நபருக்கு கோளாறின் முக்கிய பண்பாக காணப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோ கேம்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் நபர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வேறு எந்த நடவடிக்கையிலும் மற்ற பகுதிகளில் எதிர்மறையான விளைவுகளைத் தரவல்லது மேலும் இது போதைக்கு காரணமாக உள்ளனது என ஐ.சி.டி கூறியுள்ளது.மனநல வல்லுநர்கள் நீண்டகாலமாக வீடியோ கேமின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளுக்கு எதிராக நீண்ட காலமாகப் பேசியிருக்கிறார்கள், ஆனால் இது சர்வதேச உடலின் ஒரு மனநலக் கோளாறு என உத்தியோகபூர்வமாக தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.