நியூயார்க் : மாசசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகம் (எம்.ஐ.டீ) அமேரிக்கவில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜில் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பல்கலைக்கழகம்  நானோ துகள்கள் கொண்ட ஒரு ஊசியை உருவாக்கியுள்ளனர். ஊசியை ஒரு முறை செலுத்தினால் போலியோ நோயை  ஒழிக்க முடியும் என கூறியுள்ளனர். இந்த ஊசி செயலிழந்த  போலியோ தடுப்பூசியை  பிகா எனப்படும் மக்கும் பாலிமரால் மூடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.