ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன், வ.உ.சி கைதையொட்டிய தூத்துக்குடி எழுச்சியை அடக்குவதற்கு கலெக்டர் ஆஷ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினான். அவனுக்கு நேர்ந்தது உலகமே அறியும்.

ஆஷ்துரைகளே! வரலாறு மீண்டும் எழும். தக்க பாடத்தையும், பதிலையும் எழுதும்.

Mathavaraj

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.