(இந்த மோசடி மூலம் தான் டிரம்ப் அமெரிக்க ஜனாதிபதியானார் என்று ரவிசங்கர் பிரசாத் சொல்லும் குற்றச்சாட்டு இந்தியாவின் பிரதமரான மோடிக்கும் நூல் பிசகாமல் அப்படியே பொருந்தும என்பதை சொல்லத் தேவை யில்லை..்)

இந்திய நாட்டின் தேர்தலில் தலையீடு செய்ய வெளிநாட்டு நிறுவனத்தையும் ஆதார் ரகசியங்களையும் பயன்படுத்திய பீஜேபி தான் தேசபக்தியைப் பற்றி நீட்டி முழக்கிப் பேசுகிறது..
#AntiIndians

Gnanabharathi Chinnasamy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.