ஆண்டாளின் பெயரைச் சொல்லி தமிழகத்தை கலவர பூமியாக்க முயற்சித்தார்கள்.

முடியவில்லை. இப்போது ராமனின் பெயரால் அப்பாவிகளின் தலைகளை உருட்டி தமிழகத்தை ரணபூமியாக்க முயற்சிக்கிறார்கள்..

ரத்தத் தடாகத்தில் தான் தாமரையை பூக்க வைக்க முடியும் என்ற அவர்களுடைய கனவுத் திட்டம் இந்த முறையும் பலிக்காது..

Gnanabharathi Chinnasamy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.