ரத யாத்திரைக்கு உச்சபட்ச பாதுகாப்பு! மக்களே நடமாட கூடாதாம். சங்கிகளும் அவர்களுக்கு சாமரம் வீசும் அதிமுகவும் முடிவாம். மக்கள் வெளியே வரக்கூடாத அளவு அபாயமான ஆட்கொல்லி தான் ஆர்.எஸ்.எஸ். என ஒத்துக்கொண்டமைக்கு நன்றி.

Vasuki Umanath

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.