2017-2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் ‘தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் (ஊரகம்)’ கீழ், ஊரகப் பகுதிகளில், திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் பழக்கம் அறவே இல்லாத மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு அறிவிக்கப்படும் என்ற தமிழக அரசின் வரும் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ‘தூய்மை இந்தியா இயக்கத்திற்காக (ஊரகம்) ரூ. 1,074 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் 2018ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத் திற்குள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கான 4.37 லட்சம் கழிவறைகள் கட்டி முடிக்கப்படும். 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற் கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில், ‘தூய்மை இந்தியா இயக்கத்திற்காக (நகர்ப்புறம்)’ 550 கோடி ரூபாய் ஒதுக் கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்

நிலுவையிலுள்ள பல்வேறு வழக்குகளாலும், 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வார்டுகளின் எல்லை வரையறைப் பணிகளை தமிழ்நாடு எல்லை வரையறை ஆணையம் செய்து கொண்டிருப்பதாலும், மாநிலத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்த காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வார்டுகளின் எல்லைகளை மறுவரையறை செய்த பின்னரே, மாநிலத் தேர்தல் ஆணையத்தால் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிக்கையை வெளியிட இயலும். எனினும், வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடத்தும் செலவினங்களுக்காக 172.27 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நிதிப் பகிர்வு

2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கு, மாநில நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைப்படி ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு 5,980.33 கோடி ரூபாயும், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு 4,834.75 கோடி ரூபாயும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். அதேபோல் மத்திய நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைப் படி, ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு 1,975.07 கோடி ரூபாயும், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு 1,877.10 கோடி ரூபாயும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.