இருக்கும் சமையலறை
இருவரின் படுக்கையறை
இறைவனின் பூஜையறை

இவை மட்டும் வாழ்க்கை இல்லையடி
உலகங்கள் இன்னும் உள்ளதடி

வீடுகள் கூடுகள்தானே
விடுதலை வானத்தில்தானே
திருமணம் எல்லைகள் அல்ல
உறவுகள் முடிவதும் அல்ல

இந்த உலகம் முழுவதும் இங்கே
நீ வாழும் வீடுதானே…

– பழநிபாரதி
# மகளிர் தின வாழ்த்துகள்

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.