தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற சிபிஎம் மாநில மாநாட்டு பொதுக்கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி…! 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.