தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற சிபிஎம் மாநில மாநாட்டு பொதுக்கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி…! 

Leave A Reply

%d bloggers like this: