செங்கொடியேந்தி சீத்தாராம் யெச்சூரிசெந்தொண்டர்
 அணிவகுப்பை வழிநடத்துகிறார் செந்தொண்டர் படை தலைவர்
செ.முத்துக்கண்ணன்

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.