கனவு அமைப்பு சார்பில்
நூல் அறிமுக உரை
31.12.2017 ஞாயிறு
மாலை 6 மணி
சக்திமகளிர் அறக்கட்டளை அரங்கம்
அம்மா உணவகம் அருகில், 
பாண்டியன்நகர்
அறிமுக நூல்:
ஜார்ஜ் பொலிட்சரின்
மார்க்சீய மெய்ஞானம்
உரை: கவிஞர் ஜோதி

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.