2017 ஆம் ஆண்டு நாளையுடன் நிறைவடைகிறது.தமிழக, இந்திய மற்றும் சர்வதேச அரசியல் நிகழ்வுகளை ஒவ்வொரு நாளும் கேலிச்சித்திரம் மூலம் நாள்தோறும் பதிவு செய்து வருகிறார் தீக்கதிர் கார்ட்டூனிஸ்ட் வீரா….!இந்த ஆண்டின் சிறந்த கார்ட்டூன்கள் பல இருந்தாலும் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த முடியாத நிலையில் சில கார்ட்டூன்கள் மட்டும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது…!q

Leave A Reply

%d bloggers like this: