தேதி                                   மாநிலம்                       இடம்
டிசம்பர் 24-26, 2017       ராஜஸ்தான்               ஜூன்ஜூனு
ஜனவரி 2-5, 2018              கர்நாடகா                  மூதாபித்ரி
ஜனவரி 7-9, 2018               ஒடிசா                       பெர்ஹாம்பூர்
ஜனவரி 10-12, 2018        ஜார்க்கண்ட்                  தன்பாத்
ஜனவரி 14, 2018            அந்தமான்                   போர்ட் பிளேர்
ஜனவரி 23-25, 2018        பஞ்சாப்                           மகிழ்பூர்
ஜனவரி 28-30, 2018     உத்தரப்பிரதேசம்           வாரணாசி
பிப்ரவரி 1-3, 2018             சத்தீஸ்கர்                 விஷ்ராம்பூர்
பிப்ரவரி 4-6, 2018              அசாம்                           கவுகாத்தி
பிப்ரவரி 4-7, 2018             தெலுங்கானா            நல்கொண்டா
பிப்ரவரி 10-12, 2018        ஆந்திரப்பிரதேசம்      பீமாவரம்
பிப்ரவரி 15-17, 2018           மகாராஷ்டிரா            சாங்லி
பிப்ரவரி 17-20, 2018           தமிழ்நாடு                தூத்துக்குடி
பிப்ரவரி 22-25, 2018          கேரளா                        திருச்சூர்
பிப்ரவரி 28-மார்ச் 1,         குஜராத்                    ராஜ்கோட்
மார்ச் 3-4, 2018                ஹரியானா                தோகானா
மார்ச் 3-5, 2018         இமாச்சலப்பிரதேசம்           குல்லு
மார்ச் 5-8, 2018              மேற்குவங்கம்               கொல்கத்தா
மார்ச் 9-11, 2018             பீகார்                                  மதுபானி
மார்ச் 19-20, 2018      ஜம்மு-காஷ்மீர்                        ஜம்மு

Leave A Reply

%d bloggers like this: