ராஜஸ்தானத்து கொள்ளையர்கள் சென்னை வந்து கொள்ளையடித்து சென்றது மட்டுமல்லாது பிடிக்கவந்த தமிழக போலிசை சுட்டுக் கொன்றிருக்கிறார்கள் என்றால் எந்த லட்சணத்தில் அங்கே சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழக மக்களே! அங்கே ஆளுவது பாஜக! அந்த கட்சித் தலைவர்கள்
தாம் இங்கே ஜம்பம் பேசுகிறார்கள்!

Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply