நுகர்வோர் நம்பிக்கையும், வேலைவாய்ப்பும் இப்போது அதலபாதாளத்தில்

இருப்பதாக ரிசர்வங்கி கூறியிருப்பதை, அது வெளியிட்டுள்ள வரைபடங்க
ளோடு பதிவிட்டிருக்கிறார் தோழர் யெச்சூரி. இதற்கு மூல காரணம் செல்லா
நோட்டு அறிவிப்பும் ஜிஎஸ்டி யும். தனதுஆட்சியின் இந்த அக்கிரமங்களை
மறைக்கத்தான் அயோத்தி பற்றி நீதிமன்றத்தில் கபில்சிபல் என்ன சொன்
னார் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பிரதமர். “தேர்தலுக்காக ராமர் கோ
யில் பற்றிய விசாரணையை காங்கிரஸ் நிறுத்தப் பார்க்கிறது. எவ்வளவு
தைரியம்?” என்று குஜராத் தேர்தல் பிரச்சார மேடைதோறும் பேசி வருகிறார்.
(டிஒஐ ஏடு)உண்மையில் ராமர் கோயில் விவகாரத்தை இப்படியாகப் பேசி
அரசியலாக்குவது சாட்சாத் மோடிதான். நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கறிஞர்
பேசியதை அவர் சார்ந்துள்ள கட்சியோடு இணைத்து தேர்தல் விஷயமாக
மாற்றுவது மிக மோசமான தந்திரம். அதுமட்டுமல்ல, தேர்தலில் மதஉணர்
வை தூண்டக் கூடாது என்பது விதிமுறை. அதை மீறும் பிரதமர் மீது நடவ
டிக்கை எடுக்கும் தைரியம தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உண்டா?

Ramalingam Kathiresan

Leave A Reply

%d bloggers like this: